تاریخ های مهم

<![if gte mso 9]> <![endif]>

زمان ثبت نام اولیه و ارسال مقالات :

18 مرداد لغایت 30 مهر ماه 1393

 زمان ارسال مقالات تا 25 آبان 93 تمدید گردید


زمان اعلام نتایج داوری :

25 آذر 1393

 


زمان برگزاری همایش :

 3 بهمن 1393

<![if gte mso 9]>  <![endif]><![if gte mso 9]> <![endif]><![if gte mso 10]> <![endif]>